Oraganisation Structure

PATRONS

PROF. K I VASU

DR. G. MADHAVAN NAIR

DR. ANIL KAKODKAR

ADVISORY BOARD

DR. V.K. SARASWAT

Member, NITI AAYOG

DR. SUHAS PEDNEKAR

Vice Chancellor, University of Mumbai

DR. Y K GUPTA

Principal Advisor, THSTI DBT President, AIIMS, Bhopal & AIIMS Jammu

MENTOR

DR. SHANKAR TATWAWADI

Dr. Vijay Bhatkar

NATIONAL PRESIDENT

DR. SHEKHAR C. MANDE

NATIONAL VICE PRESIDENTS

DR. L S RATHORE

DR. VASANT SHINDE

DR. SATHEESH SHENOI

Former Director, Indian National Centre for Ocean Information Services (INCOIS)

NATIONAL ORGANISING SECRETARY

SHRI JAYANT SAHASRABUDHE

SECRETARY GENERAL

DR. SUDHIR S BHADAURIA

SECRETARIES

SHRI PRAVEEN RAMDAS

SHRI VIVEKANANDA PAI

DR. ARVIND C. RANADE

TREASURER

SHRI VIJAY SAKHLECHA

MEMBERS

DR. RANJANA AGARWAL

Prof. Triptha Thakur

Shri. Kompella shastry

Shri. Nandkumar

Dr. Shriram Jyothishi

Dr. NP shukla

Prof. Ruchir Gupta

Dr. Jajati nayak

DR. RAJNEESH ARORA

DR. OMKAR RAI

Prof. Shashi K. Dhiman

Dr. Vidyadhar Vaidya