Jharkhand

Vigyan Bharati Jharkhand Prant
Dr. Ashok Kumar Singh

Prant President

Dr. Tej Bahadur Singh

Prant Secretary

Email Id: tej_58@yahoo.com
Mobile Number: 9431318303