Rajasthan

1. Aravali Vigyan Samiti (Chittod Prant Rajasthan ) Prant
Dr. M. L. Kalra

Prant President

Sh. G N Pareek

Prant Secretary

Email Id: nlheda@yahoo.co.in
Mobile Number: 9352132940
2. Marudhara Vigyan Bharati Jodhpur Prant
Dr. Narendra Kumar Jain

Prant President

Sh. Akhil Ranjan Garg

Prant Secretary

Email Id: akhiljdr@gmail.com
Mobile Number: 9414135765
3. Vigyan Bharati Rajasthan (Jaipur Prant)
Dr. Laxman Singh Rathore

Prant President

Dr. Meghendra Sharma

Prant Secretary

Dr. Meghendra Sharma

Organizing Secretary

Email Id: meghendrasatcom@gmail.com
Mobile Number: 9829021975